Bản khảo sát đơn giản

Tất cả những thông tin này sẽ được bảo mật cẩn thận mà không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả những ý kiến của quý khách một cách tốt nhất nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể đáp ứng được tất cả các tình huống.

Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ kín. Vui lòng tham khảo "Chính sách bảo mật" của chúng tôi.

1. Giới thiệu

Bạn tìm thấy trang web này như thế nào?
Tìm kiếm động cơ
Bạn/Hàng xóm
Đường dẫn từ trang web
Tham khào từ quảng cáo
Khác
Để ghé thăm, bạn
Bản thân
Doanh nghiệp
Bạn sữ dụng trang web này bao nhiêu lần?
Hơn vài lần 1 lần
Vài lần 1 tuần
Vài lần 1 tháng
1 lần 1 tháng
2 lần 1 tháng
Mỗi ngày
Bạn hiện có đang sử dụng 01 sản phẩm Brother nào không?
Không
Không chắc chắn
Mục đích ghé xem trang này của bạn là gì?
Bạn có hài lòng với trang này không?
Tốt
Tạm chấp nhận
Tệ
Quá tệ

2. Tìm hiểu về sự hài lòng của Brother

Cung cấp các sản phẩn chất lượng Rất tốt Tốt Tạm chấp nhận Tệ Quá tệ
Cung cấp cách sử dụng sản phẩm Rất tốt Tốt Tạm chấp nhận Tệ Quá tệ
Đáng tin cậy Rất tốt Tốt Tạm chấp nhận Tệ Quá tệ
Xem xét môi trường Rất tốt Tốt Tạm chấp nhận Tệ Quá tệ
Công ty toàn cầu Rất tốt Tốt Tạm chấp nhận Tệ Quá tệ
Đổi mới Rất tốt Tốt Tạm chấp nhận Tệ Quá tệ