Máy Quét

ADS-2400N

New ADS-2400N

Máy quét tài liệu kết nối mạng dành cho nhóm làm việc vừa và lớn

Các trình điều khiển mới nhất hỗ trợ cho sản phẩm của Brother ở đây.Tất cả trình điều khiển, bản vá và phần mạng hỗ trợ cho sản phẩm Brother của bạn được tải lên trang web Brother toàn cầu.

LƯU Ý: Để tải các trình điều khiển và phần mềm, màn hình của bạn sẽ được chuyển đến trang mạng toàn cầu qua một cửa sổ khác. Để quay về cửa sổ trình duyệt, bạn chỉ cần đóng cửa sổ trình duyệt hiển thị trang web toàn cầu..

Tải Xuống

Tải Giới Thiệu Sản Phẩm 
Tải Hướng Dẫn Sử Dụng 
Tải Trình Điều Khiển 

Hỗ Trợ

Các Câu Hỏi Thường Gặp 

Danh mục hiện tại

So sánh