Máy Quét

ADS-2100

New ADS-2100

Máy Quét Hai Mặt Tốc Độ Cao

Các trình điều khiển mới nhất hỗ trợ cho sản phẩm của Brother ở đây.Tất cả trình điều khiển, bản vá và phần mạng hỗ trợ cho sản phẩm Brother của bạn được tải lên trang web Brother toàn cầu.

LƯU Ý: Để tải các trình điều khiển và phần mềm, màn hình của bạn sẽ được chuyển đến trang mạng toàn cầu qua một cửa sổ khác. Để quay về cửa sổ trình duyệt, bạn chỉ cần đóng cửa sổ trình duyệt hiển thị trang web toàn cầu.

Tải xuống

Tải giới thiệu sản phẩm  
Tải hướng dẫn sử dụng
Tải trình điều khiển

Hỗ trợ

Câu hỏi thường gặp

Danh mục hiện tại

So sánh