Máy Quét

ADS-2100

New ADS-2100

Máy Quét Hai Mặt Tốc Độ Cao

Phụ kiện máy in (Mua riêng)

Mã vật tưMô tảLoại
CS-A3001Tấm đỡ giấy (500 lần)Vật tư (mua riêng)
CS-CA001Tấm đỡ giấy cho thẻ Plastic (500 lần)Vật tư (mua riêng)
SP-A0001Lưỡi kê gà (50,000 tờ)Vật tư (mua riêng)
PUR-A0001Trục cuốn giấy (50,000 tờ)Vật tư (mua riêng)

Danh mục hiện tại

So sánh