Máy In

HL-6180DW

HL-6180DW

Máy in laser đơn sắc tốc độ cao với khay chứa giấy lớn, chế độ in đảo mặt tự động và kết nối Wifi.

Giá : VNĐ12,000,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Điện

Energy Star

- Tiêu chuẩn Brother's Energy Star® chứng nhận khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm đồng thời giúp giảm chi phí điện hàng tháng cho Văn phòng ENERGY STAR®Nhöõng saûn phaåm Brother ñöôïc chöùng nhaân ENERGY STAR® giuùp baûo toaøn naêng löôïng cho moâi tröôøng laøm vieäc.


Need Pop-up help? Yes | No

Chế độ Sleep

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in

Chế độ Deep Sleep

- Chế độ tiết kiệm điện năng mới, tiêu thụ rất ít năng lượng khi không sử dụng.

Tiết Kiệm Giấy

In Đảo Mặt Tự Động

- Hạn chế việc sử dụng nhiều giấy và tiết kiệm chi phí bằng cách in trên hai mặt giấy.

In N trong 1

- Hạn chế việc sử dụng nhiều giấy và tiết kiệm chi phí bằng cách in trên hai mặt giấy.

Chế Độ Tiết Kiệm Mực

Chế độ Tiết Kiệm Mực

- Dùng ít mực khi in tài liệu nháp với tính năng tiết kiệm mực.

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Tùy chọn Mực High Yield hoặc Super High Yield cho những model tương ứng

- Giúp giảm thiểu tác động môi trường bằng cách giảm số lượng sử dụng hộp mực in với các tùy chọn mực dung lượng lớn.

Trống từ và hộp mực riêng biệt

- Hệ thống trống từ và hộp mực riêng biệt được thiết kế để giảm lãng phí khi cần thay thế. Bạn chỉ cần thay những thành phần cần phải thay.

Thiết kế thân máy không dùng sơn

- Các sản phẩm của Brother đã bỏ hoặc giảm sử dụng sơn nhằm tăng khả năng tái chế của nhựa.

Thiết kế nhỏ gọn

- Rất phù hợp đối với những không gian nhỏ và tăng tính linh hoạt trong việc sắp xếp vị trí, tạo sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Tuân Thủ

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001

Các Sản Phẩm Liên Quan

HL-5450DN

HL-5450DN

Giá ước tính: VNĐ8,500,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh