Máy In Đa Năng

DCP-T700W

DCP-T700W

Thiết kế thông minh. Tiết kiệm tối đa. Dòng máy in phun mới của Brother với hệ thống mực liên tục và bình mực dung tích lớn có thể in đến 6.000 trang in trắng đen # . Tối ưu hóa hiệu suất làm việc với khay nạp giấy tự động và hỗ trợ in ấn không dây.

#Áp dụng đối với mực đen. Mực màu: 5000 trang in. Số lượng trang in được công bố bằng phương pháp ngoại suy dựa vào thử nghiệm của Brother theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24712. Số lượng trang in không theo chuẩn ISO/IEC 24711.

Giá : VNĐ4,900,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Điện

ENERGY STAR®

- Tiêu chuẩn Brother's Energy Star® chứng nhận khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm đồng thời giúp giảm chi phí điện hàng tháng cho Văn phòng.

Chế độ Sleep

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Tiết Kiệm Giấy

Tính năng in N trong 1

- Tính năng in N trong 1 có thể giúp bạn tiết kiệm giấy bằng cách in nhiều trang lên một trang. In N trong 1Tính naêng in N trong 1 coù theå giuùp baïn tieát kieäm giaáy baèng caùch in nhieàu trang leân moät trang


Need Pop-up help? Yes | No

Tiết Kiệm Mực

Chế độ Tiết Kiệm Mực

- Chế độ in tiết kiệm mực giúp bạn phát hiện ra các góc cạnh của hình ảnh và chỉ in các đường viền của hình ảnh. Chế độ in tiết kiệm mực còn giúp bạn in ấn hoàn hảo cho các văn bản dự thảo.

Chế độ in Nhanh

- Chế độ in nhanh và sử dụng rất ít mực cho các văn bản dự thảo

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Thiết Kế Bình Mực Rời

- Hệ thống nạp mực liên tục với 4 bình mực rời, hỗ trợ người dùng khả năng tiếp tục in ấn trắng đen ngay cả khi mực màu đã hết.

Thiết Kế Nhỏ Gọn

- Phù hợp với không gian nhỏ và tăng tính linh hoạt trong vị trí để thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

Tuân Thủ Quy Định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường.

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001.

Other Similar Printers

Danh mục hiện tại

So sánh