Chọn máy P-Touch
theo nhu cầu

Tìm hiểu thêm

Cải tiến hiệu suất
công việc

Môi trường làm việc được tổ chức rõ ràng và hiệu quả sẽ giúp gia tăng năng suất và phát triển kinh doanh. Giúp cho công việc của bạn dễ dàng hơn với những tài liệu và dụng cụ được dán nhãn rõ ràng.

QL-700

Máy in nhãn chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm

Nâng cao hiệu quả
quản lý

Dù văn phòng của bạn đặt trong tòa nhà thương mại hay tại kho hàng, nhãn có màng bảo vệ của P-touch có thể giúp bạn tiếp tục tổ chức hiệu quả môi trường làm việc. Nhãn của chúng tôi có sự kết hợp nhiều kích thước và màu sắc để mở rộng ứng dụng trong sử dụng. Thêm nữa, nhãn có màng bảo vệ P-touch còn có thể thay thế cho việc khắc lên bảng tên, hoặc đặt những bản hiệu nhỏ trên cửa kính.

QL-720NW

Máy in nhãn chuyên nghiệp hỗ trợ kết nối không dây

Tìm hiểu thêm

Dán nhãn là giải pháp thiết yếu

Dán nhãn cho các khu vực đã được chỉ định. Bước dán nhãn quan trọng này sẽ giúp bạn và đồng nghiệp xác định được vật dụng cần dùng cũng như đảm bảo những vật dụng này sẽ được trả về đúng nơi. Chúng ta thường chỉ sử dụng 20% các vật dụng cho các nhu cầu cơ bản, vì vậy chúng ta dễ dàng quên nơi cất của 80% các vật dụng còn lại. Do đó, dán nhãn là giải pháp thiết yếu.