Máy In Nhãn

PT-E100VP

PT-E100VP

Thiết kế chuyên nghiệp, bền, nhãn có màng bảo vệ cho cáp, faceplates, các thiết bị điện và viễn thông

Giá : VNĐ2,400,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
AD24ESBộ sạc theo máy
TZ-S121Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S151Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S211Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S221Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S621Đen trên vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S631Đen trên nền vàng siêu dínhBăng màu
TZe-FX631Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZe-FX621Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZe-FX611Đen trên vàng siêu dẻoBăng màu
TZe-FX231Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZe-FX221Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZe-FX211Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZe-731Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZe-721Đen trên nền xanh láBăng màu
TZe-631Đen trên nền vàng Băng màu
TZe-621Đen trên nền vàng Băng màu
TZe-611Đen trên nền vàng Băng màu
TZe-535Trắng trên nền xanhBăng màu
TZe-531Đen trên nền xanh Băng màu
TZe-521Đen trên nền xanhBăng màu
TZe-435Trắng trên nền đỏ Băng màu
TZe-431Đen trên nền đỏ Băng màu
TZe-421Đen trên nền đỏ Băng màu
TZe-335Trắng trên nền đen Băng màu
TZe-334Vàng trên nền đenBăng màu
TZe-325Trăng trên nền đenBăng màu
TZe-315Trắng trên nền đenBăng màu
TZe-263Xanh trên nền trắng Băng màu
TZe-233Xanh trên nền trắng Băng màu
TZe-232Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZe-231Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-222Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZe-221Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-211Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-135Trắng trơn Băng màu
TZe-133Xanh trơn Băng màu
TZe-132Đỏ trên nền trơnBăng màu
TZe-111Đen trơn Băng màu
TZe-121Ñen trônBăng màu
TZe-131Đen trơn Băng màu

Danh mục hiện tại

So sánh