Máy In Nhãn

PT-9800PCN

PT-9800PCN

Máy in nhãn này được thiết kế theo chiều dọc và được dùng trong những môi trường đỏi hỏi cao

Giá : VNĐ18,000,000

Các trình điều khiển mới nhất hỗ trợ cho sản phẩm của Brother ở đây.Tất cả trình điều khiển, bản vá và phần mạng hỗ trợ cho sản phẩm Brother của bạn được tải lên trang web Brother toàn cầu.

LƯU Ý: Để tải các trình điều khiển và phần mềm, màn hình của bạn sẽ được chuyển đến trang mạng toàn cầu qua một cửa sổ khác. Để quay về cửa sổ trình duyệt, bạn chỉ cần đóng cửa sổ trình duyệt hiển thị trang web toàn cầu.

Tải xuống

Trợ giúp

Máy in nhãn khác

PT-9700PC

PT-9700PC

Giá ước tính: VNĐ12,000,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh