Máy In Nhãn

PT-9800PCN

PT-9800PCN

Máy in nhãn này được thiết kế theo chiều dọc và được dùng trong những môi trường đỏi hỏi cao

Giá : VNĐ18,000,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết kiệm điện

ENERGY STAR®

- Những sản phẩm Brother được chứng nhận ENERGY STAR giúp bảo toàn năng lượng cho môi trường làm việc.

Tiết kiệm tài nguyên

Dùng nguyên liệu tái chế được

- Hơn 65% khối lượng máy là nguyên liệu tái chế được giúp tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu trong sản xuất

Thiết kế thân máy không dùng sơn/ Sủ dụng sơn có thể tái chế

- Các sản phẩm không có hoặc giảm số lượng sơn để tăng khả năng tái chế nhựa

Tuân thủ quy định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường.

REACH

- Brother thực hiện quy định REACH (Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Giới hạn Hóa chất sử dụng) nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quảng lý môi trường được chứng nhận ISO14001

ErP

- Các sản phẩm của Brother đều theo nguyên tắc của ErP(Hướng dẫn thiết kế cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng) và giúp giảm các tác động đến môi trường như tiêu thụ năng lượng

Máy in nhãn khác

PT-9700PC

PT-9700PC

Giá ước tính: VNĐ12,000,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh