Máy In Nhãn

PT-2030

PT-2030

Thiết kế thanh lịch, phù hợp cho Gia đình và Văn phòng. Tính năng mới "Label Collection" với 55 mẫu nhãn được thiết kế chuyên nghiệp bằng 18 thứ tiếng

Giá : VNĐ3,000,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
TZ-111Đen trơn Băng màu
TZ-121Ñen trônBăng màu
TZ-131Đen trơn Băng màu
TZ-132Đỏ trên nền trơn Băng màu
TZ-133Xanh trơn Băng màu
TZ-135Trắng trơn Băng màu
TZ-141Đen trơn Băng màu
TZ-211Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-221Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-222Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-223Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-231Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-232Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-233Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-241Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-242Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-243Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-315Trắng trên nền đen Băng màu
TZ-325Trăng trên nền đen Băng màu
TZ-334Vàng trên nền đen Băng màu
TZ-335Trắng trên nền đen Băng màu
TZ-344Đen trơn siêu dẻo Băng màu
TZ-345Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-421Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-431Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-435Trắng trên nền đỏ Băng màu
TZ-441Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-535Trắng trên nền xanh Băng màu
TZ-541Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-611Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-621Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-631Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-641Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-721Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-731Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-741Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-FX211Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX221Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX231Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX241Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-FX611Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX621Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX631Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZ-FX641Đen trên nền trắng siêu dínhBăng màu
TZ-M31Đen trơn bóng mờBăng màu
TZ-S121Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S131Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S141Đen trên nền vàng siêu dính Băng màu
TZ-S211Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S221Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S231Đen trên nền trắng siêu dính Băng màu
TZ-S241Nhãn bảo đảm chống gỡ Băng màu
TZ-S621Đen trên vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S631Đen trên nền vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S641Băng lau đầu in - 18mmBăng màu

Danh mục hiện tại

So sánh