Máy In Nhãn

PT-1280VN

PT-1280VN

Giữ mọi thứ trong cuộc sống của bạn trật tự bằng cách dán nhãn với máy PT-1280 kiểu dáng mỏng đẹp

Giá : VNĐ2,000,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
TZ-111Đen trơn Băng màu
TZ-121Ñen trônBăng màu
TZ-131Đen trơn Băng màu
TZ-132Đỏ trên nền trơn Băng màu
TZ-133Xanh trơn Băng màu
TZ-135Trắng trơn Băng màu
TZ-211Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-221Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-222Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-223Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-231Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-232Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-233Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-325Trăng trên nền đen Băng màu
TZ-334Vàng trên nền đen Băng màu
TZ-335Trắng trên nền đen Băng màu
TZ-421Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-431Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-435Trắng trên nền đỏ Băng màu
TZ-521Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-531Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-535Trắng trên nền xanh Băng màu
TZ-611Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-621Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-631Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-721Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-731Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-FA3Xanh trên nền trắng dán lên vải Băng màu
TZ-FX211Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX221Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX231Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX611Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX621Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX631Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZ-M31Đen trơn bóng mờBăng màu
TZ-M931Đen trên nền bạc bóng mờBăng màu
TZ-N201Đen trên nền trắng không lớp phủ Băng màu
TZ-N221Đen trên nền trắng không lớp phủ Băng màu
TZ-N231Trắng/đen không lớp phủ Băng màu
TZ-S121Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S131Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S211Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S221Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S231Đen trên nền trắng siêu dính Băng màu
TZ-S621Đen trên vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S631Đen trên nền vàng siêu dínhBăng màu

Danh mục hiện tại

So sánh