Máy In Nhãn

PT-E300

PT-E300

Máy in nhãn cầm tay chuyên dụng cho thi công điện, viễn thông và hạ tầng mạng

Giá : VNĐ5,300,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
HSE-211Black on White (6mm)Heat Shrink Tube
HSE-221Black on White (9mm)Heat Shrink Tube
HSE-231Black on White (12mm)Heat Shrink Tube
HSE-241Black on White (18mm)Heat Shrink Tube
TZe-SE4Nhaõn baûo ñaûm choáng gôõBaêng maøu
TZe-S641Băng lau đầu in - 18mmBăng màu
TZe-S631Đen trên nền vàng siêu dính Băng màu
TZe-S621Đen trên vàng siêu dínhBăng màu
TZe-S241Nhãn bảo đảm chống gỡ Băng màu
TZe-S231Đen trên nền trắng siêu dính Băng màu
TZe-S221Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZe-S211Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZe-S141Đen trên nền vàng siêu dính Băng màu
TZe-S131Đen trơn siêu dínhBăng màu
TZe-S121Đen trơn siêu dínhBăng màu
TZe-N241Trắng/đen không lớp phủBăng màu
TZe-N231Trắng/đen không lớp phủ Băng màu
TZe-N221Đen trên nền trắng không lớp phủ Băng màu
TZe-N201Đen trên nền trắng không lớp phủ Băng màu
TZe-M941Đen trên nền bạc bóng mờBăng màu
TZe-M931Đen trên nền bạc bóng mờBăng màu
TZe-M31Đen trơn bóng mờBăng màu
TZe-FX641Đen trên nền trắng siêu dínhBăng màu
TZe-FX631Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZe-FX621Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZe-FX611Đen trên vàng siêu dẻoBăng màu
TZe-FX241Đen trơn siêu dính Băng màu
TZe-FX231Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZe-FX221Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZe-FX211Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZe-741Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZe-731Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZe-721Đen trên nền xanh láBăng màu
TZe-641Đen trên nền vàngBăng màu
TZe-631Đen trên nền vàng Băng màu
TZe-621Đen trên nền vàng Băng màu
TZe-611Đen trên nền vàng Băng màu
TZe-541Đen trên nền xanhBăng màu
TZe-535Trắng trên nền xanhBăng màu
TZe-531Đen trên nền xanh Băng màu
TZe-521Đen trên nền xanhBăng màu
TZe-441Đen trên nền đỏ Băng màu
TZe-435Trắng trên nền đỏ Băng màu
TZe-431Đen trên nền đỏ Băng màu
TZe-421Đen trên nền đỏ Băng màu
TZe-345Đen trên nền trắng siêu dẻoBăng màu
TZe-344Đen trơn siêu dẻoBăng màu
TZe-335Trắng trên nền đen Băng màu
TZe-334Vàng trên nền đenBăng màu
TZe-325Trăng trên nền đenBăng màu
TZe-315Trắng trên nền đenBăng màu
TZe-243Xanh trên nền trắngBăng màu
TZe-242Đỏ trên nền trắngBăng màu
TZe-241Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-233Xanh trên nền trắng Băng màu
TZe-232Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZe-231Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-223Xanh trên nền trắngBăng màu
TZe-222Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZe-221Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-211Đen trên nền trắng Băng màu
TZe-141Đen trơn Băng màu
TZe-135Trắng trơn Băng màu
TZe-133Xanh trơn Băng màu
TZe-132Đỏ trên nền trơnBăng màu
TZe-111Đen trơn Băng màu
TZe-121Ñen trônBăng màu
TZe-131Đen trơn Băng màu
TZe-MQ835White on Satin Gold (12mm)Matt Lamination
TZe-MQ934Gold on Satin Silver (12mm)Matt Lamination
TZe-MQL35White on Light Grey (12mm)Matt Lamination
TZe-MQP35White on Berry Pink (12mm)Matt Lamination
TZe-AF131Black on Clear (12mm)Acid Free
TZe-AF231Black on White (12mm)Acid Free
TZe-B31Black on Fluorescent Orange (12mm)Laminated
TZe-C31Black on Fluorescent Yellow (12mm)Laminated
TZe-CL4Cleaning Tape (18mm)Cleaning Tape
TZe-FA3SNavy Blue on White Fabric (12mm)Iron-on
TZe-MQG35White on Lime Green (12mm)Matt Lamination

Máy in nhãn khác

Danh mục hiện tại

So sánh