Máy May

PR-650e

PR-650e

Máy thêu nhỏ gọn với các tính năng thương mại

Giá : VNĐ160,000,000

Phụ kiện máy may

Mã vật tưColumn 2Mô tả
BLEC1D 8MbMẫu Disney Thẻ
BLEC4D 8MbNhân vật Disney Thẻ
BLEC5D 8MbGaáu Pooh Card
BLEC6D 4MbMaãu Disney ñöôïc öa chuoäng Card
BLEC7D 8MbCoâng chuùa Disney Card
BLEC8D 4MbKyø nghæ cuûa chuoät Mickey Card
BLEC9D 4MbMaãu chuoâng Card
BLEC11D 8MbPhép thuậtThẻ
BLEC12D 4MbNụ hôn và những cái ôm Thẻ
BLEC16D 4MbBộ sưu tập hình thêu Disney Thẻ
BLEC17D 4MbCông chúa Bạch TuyếtThẻ
BLEC18D 4MbGấu Pooh và những người bạnThẻ
BLEC19D 8MbGấu Pooh Thẻ
BLEC21D 4MbChuột Mickey Thẻ
BLEC24DR 8MbXe hơi Thẻ
EBT-CENSuốt chỉ thêuChủ đề
EBT-PESuốt chỉ thêu Chủ đề
EBT-CEBNChỉ suốt màu đen Chủ đề
ETS-12NBộ chỉ thêu 12 màu Chủ đề
ETS-22NBộ chỉ thêu 22 màu Chủ đề
ETS-40NBộ chỉ thêu 40 màu Chủ đề
CYT-21Bộ chỉ thường 21 màu Chủ đề
CYT-40Bộ chỉ thường 40 màu Chủ đề
Tải Giới thiệu sản phẩm (PDF) Tải Giới thiệu sản phẩm (PDF)

Các dòng máy may và thêu khác

INNOV-IS NV750E

INNOV-IS NV750E

Giá ước tính: VNĐ23,000,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh