Máy May

AS2730S

AS2730S

Dòng máy may cơ bản thích hợp sử dụng trong gia đình.

Giá : VNĐ5,100,000

Các trình điều khiển mới nhất hỗ trợ cho sản phẩm của Brother ở đây.Tất cả trình điều khiển, bản vá và phần mạng hỗ trợ cho sản phẩm Brother của bạn được tải lên trang web Brother toàn cầu.

LƯU Ý: Để tải các trình điều khiển và phần mềm, màn hình của bạn sẽ được chuyển đến trang mạng toàn cầu qua một cửa sổ khác. Để quay về cửa sổ trình duyệt, bạn chỉ cần đóng cửa sổ trình duyệt hiển thị trang web toàn cầu.

Tải Xuống

Hỗ Trợ

Các Sản Phẩm Tương Tự

GS-2700

GS-2700

Giá ước tính: VNĐ5,100,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh