Máy May

AS2730S

AS2730S

Dòng máy may cơ bản thích hợp sử dụng trong gia đình.

Giá : VNĐ5,100,000

Phụ kiện máy may

Mã vật tưColumn 2Mô tả
F001N
F003NChân vịt cuốn biên (5mm) Thiết bị
F004NChân vịt may dây kéo dấu Thiết bị
EBT-CENSuốt chỉ thêuChủ đề
EBT-PESuốt chỉ thêu Chủ đề
EBT-CEBNChỉ suốt màu đen Chủ đề
ETS-12NBộ chỉ thêu 12 màu Chủ đề
ETS-22NBộ chỉ thêu 22 màu Chủ đề
ETS-40NBộ chỉ thêu 40 màu Chủ đề
CYT-21Bộ chỉ thường 21 màu Chủ đề
CYT-40Bộ chỉ thường 40 màu Chủ đề

Các Sản Phẩm Tương Tự

GS-2700

GS-2700

Giá ước tính: VNĐ5,100,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh