Máy May

GS-2700

GS-2700

Dòng máy may cơ bản thích hợp sử dụng trong gia đình

Giá : VNĐ5,100,000

Phụ kiện máy may

Mã vật tưColumn 2Mô tả
F001N
F003NChân vịt cuốn biên (5mm) Thiết bị
F004NChân vịt may dây kéo dấu Thiết bị
F005NChân vịt may chần bằng nhựa Thiết bị
F007NChân Teflon Thiết bị
F011NChân vịt may mũi thẳng Thiết bị
F012Nchân vịt may nhúng Thiết bị
F014NChân vịt cuộn biên Thiết bị
F015NChân vịt vắt sổ Thiết bị
F016NDụng cụ đo khoảng cách (may chần) Thiết bị
F017NChân vịt may giấu mũi Thiết bị
F018NChân vịt may giấu mũi Thiết bị
F021Nchân vịt viền trang trí Thiết bị
F023NChân vịt may đắp trong suốt (lọai dành cho con suốt ngang) Thiết bị
F024Nchân vịt đính len (7 lỗ) Thiết bị
F025Nchân vịt chạy viền nổi Thiết bị
F034NChân vịt may chần cỡ 5mm Thiết bị
F036NChân vịt may dây kéo Thiết bị
F056Chân vịt ráp cạnh Thieát bò
F057Chân vịt viền mép 1/4'' (có thước) Thieát bò
F060chân vịt may mở (bằng kim loại) Thieát bò
F061Chân vịt mở may chần Thieát bò
F062Chân vịt mở may chần Thieát bò
F063Chân vịt may mũi dọc Thieát bò

Các dòng máy may khác

Danh mục hiện tại

So sánh