Máy Fax

FAX-2840

FAX-2840

Máy fax laser nhỏ gọn có tính năng in ấn, sao chép và tích hợp điện thoại

Giá : VNĐ4,500,000

Xác định vị trí các phần mềm cài đặt mới nhất cho sản phẩm Brother của bạn tại đây. Tất cả các phần mềm, các phiên bản và phần mềm mạng ,...để hỗ trợ các sản phẩm của Brother được đặt trên trang web hỗ trợ thuộc Brother toàn cầu.

XIN LƯU Ý: Để tải phần mềm, bạn sẽ được đưa đến trang web của Brother  trong một cửa sổ trình duyệt khác.

Tải xuống

Hỗ trợ

Các sản phẩm tương tự

FAX-2820

FAX-2820

Giá ước tính: VNĐ4,900,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh