Máy Fax

FAX-2820

FAX-2820

Máy fax laser nhỏ gọn với fax với khả năng sao chép và tích hợp tai nghe.

Giá : VNĐ4,900,000

Các máy fax tương tự

Danh mục hiện tại

So sánh