Triển khai cân đối

Trieån khai caân ñoái

Triển khai cân đối nhằm mang lại công nghệ in và hình ảnh đến với mọi người trong tổ chức của bạn, vì vậy nguồn nguyên liệu được sử dụng dựa trên những nhu câu và giảm lãng phí. Nhờ đạt được sự kết hợp cân đối trong các thiết bị lớn và các máy nhỏ hơn, môi trường chung của văn phòng sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Điều này giúp tăng tối đa khả năng hoạt động và giảm chi phí có liên quan đến việc hỗ trợ, tiêu hao và duy trì dụng cụ

Dựa trên giấy IDC trắng trước đây đối với sự triển khai cân đối, ứng dụng này tiết kiệm trung bình 23%. Những tiết kiệm này được liệt kê như sau:
        -    Giảm 40% hỗ trợ IT
        -    Giảm25% chi phí tiêu hao
        -    Giảm 20% chi phí chỉnh sửa dụng cụ
        -    Giảm 10% chi phí lắp đặt
        -    Giảm5% chi phí thiết bị dụng cụ

Các cố vấn của Brother sẽ thực hành vói bạn để xem được chất lượng in và hình ảnh hiện tại và xác định được nhu cầu của mỗi cơ quan để quyết định bộ phận nào can tối ưu hóa sản xuất trong cấu trúc hiện tại

Nếu không, việc kiến nghị các loại máy móc cần triển khai, nơi mà chứng được đặt, người sử dụng chúng sẽ hạn chế tắc nghẽn cũng như tiết kiệm chi phí từ 1 sản phẩm mới, và điều này sẽ được thấy nếu hệ thống hoạt động khả quan

Tiêu biểu là 1 cuộc nghiên cứu triển khai cân bằng sẽ ứng dụng ở những bộ phận có những cải tiến quan trọng như:
        -    Tiết kiệm chi phí phần cứng trực tiếp
        -    Chi phí bảo trì và hỗ trợ IT phụ thêm
        -    Cải thiện năng suất lao động bằng cách tăng thời gian sử dụng và đổi mới quy trình làm việc

Brother có thể khởi đầu những phân tích về cách sắp xếp hiện tại với những lỗi nhỏ nhất cho doanh nghiệp của bạn và cho ra 1 model in và hình ảnh với chi phí hiệu quả hơn và có thể làm việc tốt hơn.

Tráng lãng phí trong 1 tổ chức và bắt đầu tối ưu hóa hiệu quả chi phí với Việc triển khai can bằng của Brother bên bạn

Để biết thêm, xin vui lòng liên hệ.

Mua ở đâu

Gọi Brother
1900-6062

Các mẹo vặt lý thú

Tận dụng máy Brother của bạn để đạt hiệu quả in ấn cao nhất!
Trung tâm sáng tạo
Công nghệ của chúng tôi
Bảo vệ trái đất
Bảo vệ sản phẩm của bạn