เครื่องพิมพ์ฉลาก

ต้องการหาไดรฟ์เวอร์หรือคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ไม่ได้จำหน่ายในปัจจุบ้น คลิกที่นี่.

กรุณาใส่หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

e.g. DCP-7010, HL-5240, PT-2700