ศูนย์บริการมาตรฐาน

คลิกภาคเพื่อค้นหาศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้บ้านคุณ

  

ภาคใต้

  

 • กระบี่
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงานเซอร์วิส0-7561-23900-7563-2381101/1 ( ติดกับเซเว่นซอยเกียรติกุล)
ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
แผนที่

  

 • ชุมพร
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก. อาร์.เอส.ที
ออโตเมชั่น
0-7757-4777 /
0-7765-8654
0-7765-8651  
56/8 ม.3 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86000แผนที่

  

 • ตรัง
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.ไฮเทค
ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส
0-7522-46560-7522-4676204/9 ถ.วิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000แผนที่

  

 • นครศรีธรรมราช
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.ไฮเทค
ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส (อ.ทุ่งสง)
0-75-412-9340-75-412-934เลขที่ 44 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80100แผนที่
หจก. ไฮเทค
ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส (สาขา อ. เมือง)
075-345-354075-800-106เลขที่ 35/26-27 หมู่ 3 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80100แผนที่

  

 • นราธิวาส
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์เซอร์วิส0-7352-25520-7352-2334เลขที่ 27 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค เมือง นราธิวาศ 96000แผนที่

  

 • ปัตตานี
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.พีซี เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส0-7331-32220-7331-3765เลขที่ 2/34 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมืองปัตตานี 94000 
แผนที่

  

 • พังงา
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์แฟ็กซ์           
ที่อยู่
แผนที่
หจก.เสนา คอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ตเวอร์ค
0-7647-1239-400-7644-1316เลขที่ 7/21 หมู่ 2 ถ.วงศ์พานิช ต.บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110แผนที่

  

 • พัทลุง
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.อินเกรส โอเอ0-7461-68880-7461-6999เลขที่ 401-403 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000แผนที่

  

 • ภูเก็ต
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.วี.ที.เอส.
ออโตเมชั่น ภูเก็ต
0-7626-1445-80-7626-1449100/514-5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รักฏา อ.เมือง ภูเก็ต 83000แผนที่
บจก.เดอะแวลลู
ซิสเตมส์ สาขาภูเก็ต
0-7623-2906-90-7623-2909เลขที่ 156/3 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ 83000-
บจม.เอส วี โอเอ สาขาภูเก็ต0-7623-2400-1 /
0-7623-2412
0-7623-2413เลขที่ 156/19-20 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง ภูเก็ต 83000 
แผนที่

  

 • ระนอง
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.ระนอง ออนไลน์ 0-7781-32370-7781-3238เลขที่ 32/7 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง ระนอง 85000 
แผนที่

  

 • สงขลา
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก. ทวีชัยเทรดดิ้งหาดใหญ่0-7424-43190-7435-0060224/4-5 ถ.ศุภสารรังสรรค์ (เยื้อง ร.พ.
เซียงตึ้ง) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
แผนที่
บจก.เดอะแวลลูซิสเตมส์ สาขาหาดใหญ่0-7434-4551-2 
0-7434-4553
เลขที่ 85 ซอย10 (เพชรเกษม) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
-
บจม.เอส วี โอเอ สาขาหาดใหญ่ 0-7426-2101-40-7426-2105เลขที่ 577,579 ถ.ศุภสารรังสรรค์
ต.หาดใหญ่ สงขลา 90110 
แผนที่

  

 • สตูล
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.เลิศชัย โอเอ0-7471-23560-7472-2290เลขที่ 981/1-2 ม.4 ถ.ยนตรการกำธร
ต.คลองขุด เมืองสตูล 91000
แผนที่

  

 • สุราษฎร์ธานี
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
บจก.สยามพี. พี. ซี.
ออโตเมชั่น
077-275-384-6077-275-387331/41-42 ม. 4 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
แผนที่
บจก.เดอะแวลลู
ซิสเตมส์
สาขาสุราษฎณ์ธานี
0-7721-7907-100-7721-7910เลขที่ 412/8 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด 84000-
บจม.เอส วี โอเอ สาขาสุราษฎร์ธานี 0-7728-1235-60-7728-8822เลขที่ 97/20 หมู่ 6 ถ.ชนเกษม ต.มะข้ามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 แผนที่

   

 • ยะลา
ชื่อบริษัทโทรศัพท์แฟ็กซ์ที่อยู่แผนที่
หจก.พีซี เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส0-7324-3100 / 0-7322-15410-7324-3100เลขที่ 612 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
-

  


ดาวน์โหลด    |   คู่มือผลิตภัณฑ์   |   คำถามที่พบบ่อย (FAQs)   |   ตัวแทนจำหน่าย

 • สงขลา