เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.  การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของบราเดอร์ และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น

2.  บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อท่านนำเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการของบริษัทฯ เองโดยตรง

3.  การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1  ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

3.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทบราเดอร์

3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

3.4  การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ที่ผลิตจากบริษัทบราเดอร์ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น1

4.  การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์

5.  บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบเครื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่

6.  การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ


1 การใช้หมึกปลอม/หมึกเติม/หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย

เงื่อนไขการซ่อม

1.   ซ่อมเสร็จภายใน 5 วันทำการ โดยยินดีรับประกันการซ่อมในอาการเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่มารับเครื่อง

2.   กรุณามารับเครื่องคืนภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับเครื่อง มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร

3.   ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์         
ระยะเวลาในการรับประกัน
เครื่องโทรสาร กระดาษม้วน และกระดาษธรรมดาระบบฟิล์ม
2 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทสี ขนาด A4
1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน (ยกเว้นชุดอะไหล่หัวพิมพ์ จะได้รับประกัน 1 ปี)
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทสี ขนาด A3
2 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน (ยกเว้นชุดอะไหล่หัวพิมพ์ จะได้รับประกัน 1 ปี)
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ รุ่น HL-5440D, HL-5450DN, HL-6180DW, MFC-8510DN และ MFC-8910DW3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น LED สี
3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ สี
3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์ฉลาก (P-Touch)1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องสแกน (Scanner)1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จักรเย็บผ้า (Home Sewing Machine)1-2 ปี แล้วแต่รุ่นผลิตภัณฑ์ (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จักรปัก (Home Embroidery Machine)1 ปี (ส่งกลับศูนย์บริการจักรปัก)

 
อัตราค่าบริการ
อยู่ในช่วงประกัน (In warranty)นอกการประกัน (Out warranty)
1.เครื่องเสียในเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + ฟรีค่าอะไหล่
1.เครื่องโทรสารทุกระบบ/ เครื่องพิมพ์ดีด/ เครื่องพิมพ์ฉลาก
คิดค่าแรง 800 บาท+ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน
2.เครื่องเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + คิดค่าใช้จ่ายตามอะไหล่ที่เสีย
2.เครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ระบบอิงค์เจ็ท&ระบบเลเซอร์)/ เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/และจักรเย็บผ้า
คิดค่าแรง 1,000 บาท+ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ศูนย์บริการลูกค้า
(66) 2665-7777