สแกนเนอร์

ADS-2600W

New ADS-2600W

เครื่องสแกนเอกสารแบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอสีแบบสัมผัสกว้าง 9.3 ซม. สามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้ เชื่อมต่อทั้งแบบ Wireless และ Wired LAN สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud ได้โดยตรงจากตัวเครื่อง

ราคา : ฿25,990

อุปกรณ์เสริม

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
SP-A0001Separation Pad (50,000 sheets)Accessories (requires separate purchase)
PUR-A0001Pick-up Roller (50,000 sheets)Accessories (requires separate purchase)
CS-A3001Carrier Sheet (500 times)Accessories (requires separate purchase)
CS-CA001Carrier Sheet for Plastic Card (500 times)Accessories (requires separate purchase)
PRK-A0001Scanner Maintenance Kit - 50000 sheetsAccessories (requires separate purchase)

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ