สแกนเนอร์

ADS-2100

ADS-2100

เครื่องสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับสแกนเอกสารที่ต้องการความเร็วสูง และครั้งละหลายๆแผ่น สูงสุดถึง 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสาร 2 หน้าได้

ราคา : ฿19,990

อุปกรณ์เสริม

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
SP-A0001Separation Pad (50,000 sheets)Accessories (requires separate purchase)
PUR-A0001Pick-up Roller (50,000 sheets)Accessories (requires separate purchase)
CS-A3001Carrier Sheet (500 times)Accessories (requires separate purchase)
CS-CA001Carrier Sheet for Plastic Card (500 times)Accessories (requires separate purchase)
PRK-A0001Scanner Maintenance Kit - 50000 sheetsAccessories (requires separate purchase)
PRK-A0001Scanner Maintenance Kit - 50000 sheetsAccessories (requires separate purchase)

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ