สแกนเนอร์

ADS-1100W

ADS-1100W

สแกนเนอร์ขนาดกระทัดรัด สแกน 2 หน้า เชื่อมต่อระบบ Wireless

ราคา : ฿9,490

Brother Earth

บราเดอร์ เอิร์ธ (Brother Earth) ถือเป็นพันธสัญญาที่บราเดอร์กำหนดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบราเดอร์ได้เข้าไปช่วยเหลือและสร้างสรรค์โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆทั่วโลก  ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง คลิ๊กเข้ามาที่ www.brotherearth.com แล้วเลือกโครงการที่ต้องการร่วมบริจาค ทุกๆ      1 คลิ๊ก จะคิดเป็น 1 คะแนน  ซึ่งคะแนนที่ได้รับจะถูกสะสมและเป็นตัวกำหนดมูลค่าเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่กิจกรรมเหล่านั้นต่อไป

สแกนเนอร์รุ่นอื่น

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ