เครื่องพิมพ์

HL6180DW

HL6180DW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ พร้อมไวร์เลส

ราคา : ฿29,990

อุปกรณ์เสริม

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
LT-5400Optional Paper Tray (500-sheet)Accessories (requires separate purchase)

ตลับผงหมึกและแม่พิมพ์

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
DR-3355Drum Kit (30,000 pages)Drums
TN-3350Toner Cartridge (8,000 pages) High YieldToners
TN-3320Toner Cartridge (3,000 pages) Standard YieldToners
TN-3370Toner Cartridge (12,000pages) Super High YieldToners

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ