เครื่องพิมพ์

HL6180DW

HL6180DW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ พร้อมไวร์เลส

ราคา : ฿29,990

Print Speed   Function
Print Resolution
Up to 40ppm (A4)High-Speed Laser Printer With Automatic Duplex (2-sided) Printing and Wireless Networking1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality, 600 x 600 dpi

High-Performance Monochrome Laser Printer for Businesses with Larger Print Volumes

HL-6180DW is the ultimate high volume monochrome laser printer solution for medium sized businesses and small workgroups. It features reliable, high-speed printing at up to 40ppm (A4) and automatic 2-sided printing to produce professional documents on both sides. The HL-6180DW comes with a large standard paper tray of 500-sheet that requires fewer refills, and offers low cost output via a super high-yield 12,000-page replacement toner cartridge. Users can share the HL-6180DW with others on their networkNetworkเครือข่ายเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ หากท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องขึ้นไป เครือข่ายจะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ Need Pop-up help? Yes | No via its built-in Gigabit Ethernet or wireless 802.11b/g/n interfaces, and wirelesslSSLSSL (Secure Socket Layer) เป็นรูปแบบการเข้ารหัสที่นิยมใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์เพื่อป้องกันการเข้าถึงธนาคารและข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างผิดกฏหมาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ข้อมูลบริษัทของผู้ใช้มีความปลอดภัย Need Pop-up help? Yes | Noy print from their mobile device via: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan and Wi-Fi Direct™.

Main Features

Enjoy Lower Running Costs

Enjoy Lower Running Costs

Reduce paper and toner wastage with Brother's duplex (two-sided) printing and optional high-yield toner cartridges which effectively reduce total operating costs and lower your overall cost per print. Plus, easily produce 2-up and 4-up on a single sheet. This saves paper when viewing drafts or layouts.

Improve Productivity and Save Time

Improve Productivity and Save Time

Featuring print speeds ranging from 36ppm to 40ppm, higher print speeds save time for multiple users and on large volume printing tasks. Users can utilise their time more efficiently instead of waiting for their printouts.

Apple-Compatible Printing and Scanning

Apple-Compatible Printing and Scanning

With the free iPrint&Scan app, you can now print directly from your iPhone, iPod Touch or iPad. Plus, you can scan documents from your MFC straight to your Apple gadgets.

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ