เครื่องพิมพ์

HL-5450DN

HL-5450DN

Networked High Speed Monochrome Laser Printer with Double-sided Printing

ราคา : ฿21,990

Print Speed   Function
Print Resolution
Up to 38ppm (A4)High-Speed Laser Printer With Automatic Duplex (2-sided) Printing and Networking1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality, 600 x 600 dpi

High-Speed Monochrome Laser Printer for Small to Medium Sized Businesses

HL-5450DN is a cost efficient, monochrome laser printer that is ideal for busy offices or small workgroups. It features reliable, fast printing at up to 38 pages per minute and automatic 2-sided printing to produce professional documents on both sides. Users can share the HL-5450DN with others on their networkNetworkเครือข่ายเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ หากท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องขึ้นไป เครือข่ายจะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ Need Pop-up help? Yes | No via its built-in Ethernet interface, and wirelesslSSLSSL (Secure Socket Layer) เป็นรูปแบบการเข้ารหัสที่นิยมใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์เพื่อป้องกันการเข้าถึงธนาคารและข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างผิดกฏหมาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ข้อมูลบริษัทของผู้ใช้มีความปลอดภัย Need Pop-up help? Yes | Noy print from their mobile device via: AirPrint™, Google Cloud Print™ and Brother™ iPrint&Scan. Plus, it provides flexible paper handling and there is an optional high-yield 8,000-page toner cartridge to help lower running costs.

Main Features

Enjoy Lower Running Costs

Enjoy Lower Running Costs

Reduce paper and toner wastage with Brother's duplex (two-sided) printing and optional high-yield toner cartridges which effectively reduce total operating costs and lower your overall cost per print. Plus, easily produce 2-up and 4-up on a single sheet. This saves paper when viewing drafts or layouts.

Improve Productivity and Save Time

Improve Productivity and Save Time

Featuring print speeds ranging from 36ppm to 40ppm, higher print speeds save time for multiple users and on large volume printing tasks. Users can utilise their time more efficiently instead of waiting for their printouts.

Apple-Compatible Printing and Scanning

Apple-Compatible Printing and Scanning

With the free iPrint&Scan app, you can now print directly from your iPhone, iPod Touch or iPad. Plus, you can scan documents from your MFC straight to your Apple gadgets.

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ