เครื่องพิมพ์

HL-3170CDW

HL-3170CDW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ/สี ความเร็วสูง พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ พร้อมไวร์เลส

ราคา : ฿11,990

ตลับผงหมึกและแม่พิมพ์

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
DR-261CLDrum: DR-261CL (Yield: 15,000pages)Drums
TN-261BKStandard: TN-261BK (Yield: 2,500pages) Toners
TN-261CStandard: TN-261C (Yield: 1,400pages) Toners
TN-261MStandard: TN-261M (Yield: 1,400pages) Toners
TN-261YStandard: TN-261Y (Yield: 1,400pages) Toners
TN-265CStandard: TN-265C (Yield: 2,200pages) Toners
TN-265MStandard: TN-265M (Yield: 2,200pages) Toners
TN-265YStandard: TN-265Y (Yield: 2,200pages) Toners

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ