เครื่องพิมพ์

HL-3150CDN

HL-3150CDN

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ/สี ความเร็วสูง พร้อมพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

ราคา : ฿9,990

Brother Earth

Brother Earth is about taking positive action for a better world. We aim to work together with you to take care of the planet we all share. Following are the Brother Earth features of this product.

Energy Saving Features

ENERGY STAR®

- Brother's Energy Star® qualified products help you conserve energy and reduce your electricity bills in your home and work environment. ENERGY STAR® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ

Need Pop-up help? Yes | No

Sleep Mode

- The sleep mode feature automatically reduces power consumption with the sleep mode feature that only powers up when you need to print.

Deep Sleep Mode

- New power saving mode consumes less energy when not in use.

Paper Saving Features

Auto Duplex Printing

- Reduce paper usage and costs by printing on two sides of the paper.

N in 1 Printing

- The N in 1 feature can help you save paper by letting you print multiple pages onto one page.

Toner Saving Features

Toner Save Mode

- Toner Save Mode allows you to reduce printing costs due to lower toner usage when printing draft-quality documents.

Resource Saving Features

Separate Drum and Toner

- Brother’s separate toner & drum system allows you to continue using the drum for a few toner cycles so you not only save cost, but also the environment with reduced wastage.

High Yield Toner Option

- Helps reduce the environmental impact of your printing by reducing the amount of toner cartridges used overall.

Paint Free Body Design

- Brother products have removed or reduced the use of paint to improve plastic recyclability.

Compact Size

- Fits well into small spaces and increases flexibility in placement for maximum convenience to users.

Compliance

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- Brother products are ROHS compliant. The use of hazardous materials, regulated by the RoHS EU Directive, are eliminated or are limited during production. RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- All manufacturing facilities of the Brother Group have an environmental management system that meets the standard of ISO14001. ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ