เครื่องพิมพ์

HL-3150CDN

HL-3150CDN

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ/สี ความเร็วสูง พร้อมพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

ราคา : ฿9,990

Print SpeedMemory
Print Resolution
Up to 18/18ppm  (monochrome/ colour)64 MB
Up to 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi

Colour LED Printer with Automatic 2-sided Printing and NetworkNetworkเครือข่ายเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ หากท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องขึ้นไป เครือข่ายจะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ Need Pop-up help? Yes | No Capability

HL-3150CDN delivers high quality printed documents efficiently.  With the built-in automatic 2-sided printing feature you can print both sides of the paper, which can contribute to reducing business costs and your carbon footprint.

Main Features

Enjoy Lower Running Costs

Enjoy Lower Running Costs

Reduce paper and toner wastage with Brother's duplex (two-sided) printing and optional high-yield toner cartridges which effectively reduce total operating costs and lower your overall cost per print. Plus, easily produce 2-up and 4-up on a single sheet. This saves paper when viewing drafts or layouts.

Improve Productivity and Save Time

Improve Productivity and Save Time

Featuring print speeds of up to 18ppm for both monochrome and colour, higher print speeds save time for multiple users and on large volume printing tasks. Users can utilise their time more efficiently instead of waiting for their printouts.

Professional Quality

Professional Quality

Our new colour series delivering consistent and high quality results with sharp images and scrisp text. The toners also product a higher gloss level for more vibrancy and smoother graduation.

Apple-Compatible Printing and Scanning.

Apple-Compatible Printing and Scanning.

With the free iPrint&Scan app, you can now print directly from your iPhone, iPod Touch or iPad. Plus, you can scan documents from your MFC straight to your Apple gadgets

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ