เครื่องพิมพ์

HL-L8350CDW

HL-L8350CDW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี-ขาวดำความเร็วสูง พิมพ์2หน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อด้วย Wireless และ LAN Network

ราคา : ฿23,990

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำ งานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Energy Saving Features

การประหยัดพลังงาน ENERGY STAR®

- Brother's Energy Star® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ  ENERGY STAR® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ

Need Pop-up help? Yes | No

โหมด Sleep

- คุณสมบัติโหมด Sleep จะทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงสามารถรับข้อมูลและเริ่มพิมพ์งานได้โดยอัตโนมัติ  โหมด Sleepคุณสมบัติโหมด Sleep จะทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงสามารถรับข้อมูลและเริ่มพิมพ์งานได้โดยอัตโนมัติ

Need Pop-up help? Yes | No

โหมด Deep Sleep

- - เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อไม่มีการใช้งาน

Paper Saving Features

Auto Duplex Printing

- Reduce paper usage and costs by printing on two sides of the paper.

Toner Saving Features

Toner Save Mode

- Toner Save Mode allows you to reduce printing costs due to lower toner usage when printing draft-quality documents.

Resource Saving Features

Separate Drum and Toner

- Brother’s separate toner & drum system allows you to continue using the drum for a few toner cycles so you not only save cost, but also the environment with reduced wastage.

Super High Yield Toner Option

- Helps reduce the environmental impact of your printing by reducing the amount of toner cartridges used overall.

Paint Free Body Design

- Brother products have removed or reduced the use of paint to improve plastic recyclability.

Compliance

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- Brother products are ROHS compliant. The use of hazardous materials, regulated by the RoHS EU Directive, are eliminated or are limited during production. RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

Reach

- Brother is working with the REACH (Registration, Evaluation, and Authorization, and Restriction of Chemicals) regulation to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. REACHการทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- All manufacturing facilities of the Brother Group have an environmental management system that meets the standard of ISO14001. ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ