เครื่องพิมพ์

HL-L8250CDN

HL-L8250CDN

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี-ขาวดำความเร็วสูง พิมพ์2หน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อNetwork

ราคา : ฿21,990

Brother Earth


Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำ งานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน ENERGY STAR®

- Brother's Energy Star® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ  ENERGY STAR® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ

Need Pop-up help? Yes | No

โหมด Sleep

- คุณสมบัติโหมด Sleep จะทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงสามารถรับข้อมูลและเริ่มพิมพ์งานได้โดยอัตโนมัติ โหมด Sleepคุณสมบัติโหมด Sleep จะทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงสามารถรับข้อมูลและเริ่มพิมพ์งานได้โดยอัตโนมัติ

Need Pop-up help? Yes | No

โหมด Deep Sleep

- เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อไม่มีการใช้งาน

Paper Saving Features

การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

- การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนและกระดาษ

การประหยัดหมึกพิมพ์

การประหยัดหมึกพิมพ์

- โหมดประหยัดหมึกพิมพ์ - ใช้หมึกพิมพ์จำนวนน้อยลงเมื่อพิมพ์เอกสารที่ฉบับร่าง ด้วยโหมดประหยัดหมึกพิมพ์

การประหยัดทรัพยากร

การแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกัน

- ระบบการแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกันออกแบบมาเพื่อลดการสิ้นเปลืองชิ้นส่วนของเครื่อง ท่านสามารถเปลี่ยนเฉพาะดรัมหรือโทนเนอร์ที่หมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด. การแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกันระบบการแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกันออกแบบมาเพื่อลดการสิ้นเปลืองชิ้นส่วนของเครื่อง ท่านสามารถเปลี่ยนเฉพาะดรัมหรือโทนเนอร์ที่หมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด

Need Pop-up help? Yes | No

ตลับผงหมึกขนาดพิเศษ

- ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการพิมพ์ท่าน โดยการลดจำนวนตลับผงหมึกทั้งหมดที่ใช้งาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลวดลาย

- ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ได้รับการออกแบบให้ปราศจากลวดลาย เพื่อให้การนำชิ้นส่วนพลาสติกไปรีไซเคิลมีคุณภาพที่ดี

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

Reach

- การทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม REACHการทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ