เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-8910DW

MFC-8910DW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูง พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อ Wireless (พิมพ์, แฟกซ์, ถ่ายเอกสาร, สแกนแบบ2 หน้าอัตโนมัติ)

ราคา : ฿39,990

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ