เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-8910DW

MFC-8910DW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูง พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อ Wireless (พิมพ์, แฟกซ์, ถ่ายเอกสาร, สแกนแบบ2 หน้าอัตโนมัติ)

ราคา : ฿39,990

อุปกรณ์เสริม

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
LT-5400Optional Paper Tray (500-sheet)Accessories (requires separate purchase)

ตลับผงหมึกและแม่พิมพ์

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
DR-3355Drum Kit (30,000 pages)Drums
TN-3350Toner Cartridge (8,000 pages) High YieldToners
TN-3320Toner Cartridge (3,000 pages) Standard YieldToners
TN-3370Toner Cartridge (12,000pages) Super High YieldToners
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ดาวน์โหลดโบรชัวร์

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ