เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

DCP-1510

DCP-1510

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ (พิมพ์/ถ่ายสำเนา/สแกน)

ราคา : ฿3,290

Print Speed
Print Resolution
Up to 20/ 21ppmUp to 2400 × 600 dpi (HQ1200 technology)

Monochrome Laser Multi-Function Centre

Saves space with this MFC that features HasslSSLSSL (Secure Socket Layer) เป็นรูปแบบการเข้ารหัสที่นิยมใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์เพื่อป้องกันการเข้าถึงธนาคารและข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างผิดกฏหมาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ข้อมูลบริษัทของผู้ใช้มีความปลอดภัย Need Pop-up help? Yes | Noe-free Printing Technology that prevents paper jam, Affordable Toner Price and Increase Efficiency with ID Copy

Main Features

Direct Printing Without a Computer

Improve Productivity and Save Time

Featuring print speeds ranging from 20ppm to 30ppm, higher print speeds save time for multiple users and on large volume printing tasks.
Users can utilise their time more efficiently instead of waiting for their printouts.

Other Similar Multi-Function Centres

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ