เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-1815

MFC-1815

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ (พิมพ์/แฟ็กซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน/PC Fax พร้อมหูโทรศัพท์

ราคา : ฿5,290

Brother Earth

Brother Earth is about taking positive action for a better world. We aim to work together with you to take care of the planet we all share. Following are the Brother Earth features of this product.

Energy Saving Features

ENERGY STAR®

- Brother's Energy Star® qualified products help you conserve energy and reduce your electricity bills in your home and work environment.

Sleep Mode

- The sleep mode feature automatically reduces power consumption with the sleep mode feature that only powers up when you need to print

Deep Sleep Mode

- New power saving mode consumes less energy when not in use.

Paper Saving Features

N in 1 Printing & Copying

- The N in 1 feature can help you save paper by letting you print or copy multiple pages onto one printed page.

PC-FAX Send and Receive

- Eliminate printing by sending and receiving of faxes on your computer (PC Fax Receive function applies to PC users). PC Faxซอฟต์แวร์ PC Fax ช่วยให้สามารถส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ในทันที

Need Pop-up help? Yes | No

Toner Saving

Toner Save Mode

- Toner Save Mode allows you to reduce printing costs due to lower toner usage when printing draft-quality documents.

Resource Saving

Separate Drum and Toner

- Brother’s separate toner & drum system allows you to continue using the drum for a few toner cycles so you not only save cost, but also the environment with reduced wastage.

Paint Free Body Design

- Brother products have removed or reduced the use of paint to improve plastic recyclability.

Compact Size

- Fits well into small spaces and increases flexibility in placement for maximum convenience to users.

Compliance

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- Brother products are ROHS compliant. The use of hazardous materials, regulated by the RoHS EU Directive, are eliminated or are limited during production. RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- All manufacturing facilities of the Brother Group have an environmental management system that meets the standard of ISO14001. ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

Other Similar Multi-Function Centres

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ