เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-L8850CDW

MFC-L8850CDW

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี-ขาวดำความเร็วสูง พิมพ์2หน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อWireless (พิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน/แฟ็กซ์)

ราคา : ฿37,990

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำ งานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน ENERGY STAR®

- Brother's Energy Star® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ ENERGY STAR® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ

Need Pop-up help? Yes | No

โหมด Sleep

- คุณสมบัติโหมด Sleep จะทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงสามารถรับข้อมูลและเริ่มพิมพ์งานได้โดยอัตโนมัติ  โหมด Sleepคุณสมบัติโหมด Sleep จะทำให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน แต่ยังคงสามารถรับข้อมูลและเริ่มพิมพ์งานได้โดยอัตโนมัติ

Need Pop-up help? Yes | No

โหมด Deep Sleep

- เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อไม่มีการใช้งาน

การประหยัดกระดาษ

การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

- การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนและกระดาษ

การถ่ายเอกสารแบบ N in 1

- คุณสมบัติ N in 1 ช่วยให้ท่านประหยัดกระดาษ โดยให้ท่านพิมพ์กระดาษหลายหน้าลงในกระดาษแผ่นเดียว

การรับและส่ง PC Fax

- การพิมพ์เอกสารจะถูกขจัดไปโดยการรับและส่ง Fax จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

Toner Saving Features

โหมดประหยัดตลับผงหมึก

- โหมดประหยัดตลับผงหมึกจะช่วยให้คุณลดต้นทุนการพิมพ์

การประหยัดทรัพยากร

การแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกัน

- ระบบการแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกันออกแบบมาเพื่อลดการสิ้นเปลืองชิ้นส่วนของเครื่อง ท่านสามารถเปลี่ยนเฉพาะดรัมหรือโทนเนอร์ที่หมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด การแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกันระบบการแยกตลับแม่พิมพ์และตลับผงหมึกออกจากกันออกแบบมาเพื่อลดการสิ้นเปลืองชิ้นส่วนของเครื่อง ท่านสามารถเปลี่ยนเฉพาะดรัมหรือโทนเนอร์ที่หมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด

Need Pop-up help? Yes | No

ตลับผงหมึกขนาดพิเศษ

- ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการพิมพ์ท่าน โดยการลดจำนวนตลับผงหมึกทั้งหมดที่ใช้งาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลวดลาย

- ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ได้รับการออกแบบให้ปราศจากลวดลาย เพื่อให้การนำชิ้นส่วนพลาสติกไปรีไซเคิลมีคุณภาพที่ดี

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

Reach

- การทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม REACHการทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

Other Similar Printers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ