เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-J3720 InkBenefit

MFC-J3720 InkBenefit

พิมพ์กระดาษขนาด A3/ ถ่ายเอกสาร/แฟ็กซ์ด้วยเครื่องมัลติฟังก์ขั่น พร้อมระบบพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ สุดล้ำเพียงเครื่องเดียว

ราคา : ฿14,990

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ