เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-J3520 InkBenefit

MFC-J3520 InkBenefit

พิมพ์กระดาษขนาด A3/ ถ่ายเอกสาร/แฟ็กซ์ ด้วยเครื่องมัลติฟังก์ขั่นสุดประหยัดเพียงเครื่องเดียว

ราคา : ฿13,990 บาท

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ