เครื่องมัลติฟังก์ชั่น

MFC-J3520 InkBenefit

MFC-J3520 InkBenefit

พิมพ์กระดาษขนาด A3/ ถ่ายเอกสาร/แฟ็กซ์ ด้วยเครื่องมัลติฟังก์ขั่นสุดประหยัดเพียงเครื่องเดียว

ราคา : ฿13,990 บาท

ตลับหมึก Innobella

ตลับหมึกพิมพ์สีขนาดบรรจุ
LC-563BKBlack Ink (High Yield)600 pages
LC-569XL BKBlack Ink (Super High Yield)2400 pages
LC-563CCyan Ink (High Yield)600 pages
LC-563MMagenta Ink (High Yield)600 pages
LC-563YYellow Ink (High Yield)600 pages
LC-565XL-CCyan Ink (Super High Yield)1200 pages
LC-565XL-MMagenta Ink (Super High Yield)1200 pages
LC-565XL-YYellow Ink (Super High Yield)1200 pages

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ