• English
  • ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-D200

PT-D200

จัดระเบียบทุกอุปกรณ์ได้ง่ายดาย ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากขนาดกะทัดรัด

ราคา : ฿1,990

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

โหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ

- คุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติจะให้เครื่องปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีการใช้งานปุ่มใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

การประหยัดทรัพยากร

ใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

- วัสดุที่ใช้สามารถนำไปรีไซเคิลได้มากกว่า 65% ของน้ำหนักเครื่องทั้งหมด เพื่อช่วยปรับปรุงการใช้วัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลวดลาย / การใช้สีที่นำไปรีไซเคิลได้

- ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ได้รับการออกแบบให้ปราศจากลวดลาย เพื่อให้การนำชิ้นส่วนพลาสติกไปรีไซเคิลมีคุณภาพที่ดี

การใช้วัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้วัสดุตัวเครื่องและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

REACH

- การทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ISO14001

- กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

ErP

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน ErPผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน

Need Pop-up help? Yes | No

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ