• English
  • ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-D200

PT-D200

จัดระเบียบทุกอุปกรณ์ได้ง่ายดาย ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากขนาดกะทัดรัด

ราคา : ฿1,990

เทปพิมพ์ฉลาก

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
TZE-111ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-121ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-131ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-132ตัวอักษรสีแดงบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-133ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-135ตัวอักษรสีขาวบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-211ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-221ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-222ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-223ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-231ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-232ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-233ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-325ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-334ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-335ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-421ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-431ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-435ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-521ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-531ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-535ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-611ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-621ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-631ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-721ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-731ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-B31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีส้มเทปสี ขนาด
TZ-C31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FA3ตัวอักษรสีฟ้าบนเทปผ้าเทปสี ขนาด
TZ-FX211เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX221เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX231เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX611เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX621เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX631เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-M31ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้าน เทปสี ขนาด
TZ-M931ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-N201ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N221ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N231ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-S121เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S131เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S211เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S221เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S231เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S621เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S631เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-D31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-FX111เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX121เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX131เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-M21ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้าน เทปสี ขนาด
TZ-N211ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ