• English
  • ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-9800PCN

PT-9800PCN

เครื่องพิมพ์ฉลากอเนกประสงค์ รองรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ให้คุณสร้างสรรค์ฉลากหลากรูปแบบได้ตามต้องการ

ราคา : ฿17,990

เทปพิมพ์ฉลาก

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
HG-211ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว (6 มม.)เทปสี ขนาด
HG-221ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว (9 มม.)เทปสี ขนาด
HG-231ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว (12 มม.)เทปสี ขนาด
HG-241ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว (18 มม.)เทปสี ขนาด
HG-251ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว (24 มม.)เทปสี ขนาด
HG-261ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว (36 มม.)เทปสี ขนาด
TZE-111ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-121ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-131ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-132ตัวอักษรสีแดงบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-133ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-135ตัวอักษรสีขาวบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-141ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-151ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-161ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-211ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-221ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-222ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-223ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-231ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-232ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-233ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-241ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-242ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-243ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-251ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-252ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-253ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-261ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-262ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-263ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-315ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-325ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-334ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-335ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-344ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-345ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-354ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-355ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-421ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-431ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-435ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-441ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-451ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-461ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-521ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-531ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-535ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-541ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-551ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-555ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-561ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-611ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-621ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-631ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-641ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-651ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-661ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-721ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-731ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-741ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-751ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-B31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีส้มเทปสี ขนาด
TZ-B51ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีส้มเทปสี ขนาด
TZ-C31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-C51ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FA3ตัวอักษรสีฟ้าบนเทปผ้าเทปสี ขนาด
TZ-FX211เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX221เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX231เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX241เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX251เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX261เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX262เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX611เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX621เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX631เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX641เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX651เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX661เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-M31ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้าน เทปสี ขนาด
TZ-M931ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-M941ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-M951ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-M961ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-N201ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N221ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N231ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N241ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N251ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N641เทปซีรี่ส์ TZ ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาว ขนาด 18 มม. ไม่เคลือบลามิเนตเทปสี ขนาด
TZ-S121เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S131เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S141เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S151เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S211เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S221เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S231เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S241เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S251เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S261เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S621เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S631เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S641เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S651เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S661เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-SE4เทปป้องกันความปลอดภัยเทปสี ขนาด
TZ-D31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-FX111เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX121เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX131เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX141เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX242เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 18 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-M21ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้าน เทปสี ขนาด
TZ-N211ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ