เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-9700PC

PT-9700PC

เครื่องพิมพ์ฉลากอเนกประสงค์ รองรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ให้คุณสร้างสรรค์ฉลากหลากรูปแบบได้ตามต้องการ

ราคา : ฿12,900

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

ENERGY STAR®

- ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ ENERGY STAR® ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบราเดอร์ ผ่านการรองรับจากโครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ ENERGY STAR® ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ

Need Pop-up help? Yes | No

การประหยัดทรัพยากร

ใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

- วัสดุที่ใช้สามารถนำไปรีไซเคิลได้มากกว่า 65% ของน้ำหนักเครื่องทั้งหมด เพื่อช่วยปรับปรุงการใช้วัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลวดลาย / การใช้สีที่นำไปรีไซเคิลได้

- ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ได้รับการออกแบบให้ปราศจากลวดลาย เพื่อให้การนำชิ้นส่วนพลาสติกไปรีไซเคิลมีคุณภาพที่ดี

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

REACH

- การทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม REACHการทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

ErP

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน ErPผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน

Need Pop-up help? Yes | No

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ