เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-7600

PT-7600

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา เหมาะกับงานด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม งานอิเลคทรอนิคส์และบาร์โค้ด

ราคา : ฿4,990

เทปพิมพ์ฉลาก

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดประเภท
TZE-111ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-121ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-131ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-132ตัวอักษรสีแดงบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-133ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-135ตัวอักษรสีขาวบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-141ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-151ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-211ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-221ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-222ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-223ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-231ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-232ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-233ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-241ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-242ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-243ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-251ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-252ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-253ตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-315ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-325ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-334ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-335ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-344ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-345ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-354ตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-355ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเทปสี ขนาด
TZ-421ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-431ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-435ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-441ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-451ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีแดงเทปสี ขนาด
TZ-521ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-531ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-535ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-541ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-551ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-555ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีฟ้าเทปสี ขนาด
TZ-611ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-621ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-631ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-641ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-651ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-721ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-731ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-741ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-751ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-B31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีส้มเทปสี ขนาด
TZ-B51ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีส้มเทปสี ขนาด
TZ-C31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-C51ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FA3ตัวอักษรสีฟ้าบนเทปผ้าเทปสี ขนาด
TZ-FX211เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX221เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX231เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX241เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX251เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-FX611เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX621เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX631เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX641เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-FX651เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-M31ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้าน เทปสี ขนาด
TZ-M931ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-M941ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-M951ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงินเทปสี ขนาด
TZ-N201ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N221ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N231ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N241ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-N251ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-S121เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S131เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S141เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S151เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-S211เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S221เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S241เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S251เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S261เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเทปสี ขนาด
TZ-S621เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S631เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S641เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-S651เทปกาวชนิดติดแน่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองเทปสี ขนาด
TZ-SE4เทปป้องกันความปลอดภัยเทปสี ขนาด
TZ-D31ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-D51ตัวอักษรสีดำบนเทปเรืองแสงสีเขียวเทปสี ขนาด
TZ-FX111เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX121เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX131เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX141เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX151เทปยืดหยุ่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นใสเทปสี ขนาด
TZ-FX242เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 18 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-M21ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้าน เทปสี ขนาด
TZ-M51ตัวอักษรสีดำบนพื้นใส ผิวด้านเทปสี ขนาด
TZ-N211ตัวอักษรสีดำ/สีขาว ไม่เคลือบพลาสติกเทปสี ขนาด
TZ-CL3เทปทำความสะอาด (12 มม.)Miscellaneous / Others
TZ-CL4เทปทำความสะอาด (18 มม.)Miscellaneous / Others

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ