เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-D600

New PT-D600

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบตั้งโต๊ะพร้อมจอแอลซีดีสี

ราคา : ฿6,990

Brother Earth

Brother Earth is about taking positive action for a better world. We aim to work together with you to take care of the planet we all share. Following are the Brother Earth features of this product.

Resource Saving Features

Use recyclable materials

- Use more than 65% of recyclable material against total weight of machine to help improve efficiency of material use at production.

Compliance

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- Brother products are ROHS compliant. The use of hazardous materials, regulated by the RoHS EU Directive, are eliminated or are limited during production. RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- All manufacturing facilities of the Brother Group have an environmental management system that meets the standard of ISO14001. ISO14001กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

Need Pop-up help? Yes | No

ErP

- Brother products follows the guideline of ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) and help to reduce environmental impact such as energy consumption. ErPผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน

Need Pop-up help? Yes | No

Energy Saving Features

Auto power off mode

- The auto power off feature automatically lets machine turn off after certain period of no key operation to help avoiding unnecessary evergy consumption.

Other Similar Labellers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ