จักรเย็บผ้า

NV950

NV950

จักรเย็บและปัก พร้อมลายปัก 70 ลาย ลายเย็บ 129 ลาย พร้อมหลอดไฟ LED

ราคา : ฿39,800

Other Home Computerised Sewing and Embroidery Machines

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ