จักรเย็บผ้า

PR-1000e

New PR-1000e

จักรปักคอมพิวเตอร์ หัวเดียว 10 เข็ม พร้อมลายปักในตัวจักร 110 ลาย

ราคา : ฿420,000 บาท

Other Home Computerised Sewing and Embroidery Machines

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ